Fyrar och SDK

Webbplatser, appar, videor, e-postmeddelanden och andra tjänster kan innehålla en liten kodsträng som kallas för fyr (webb-beacon) medan mobilapparna innehåller ett SDK eller Software Development Kit. I sin enklaste form tillåter fyrar och SDK:er att en tjänst överför eller samlar in information genom en serverbegäran. Tjänsterna använder fyrar och SDK:er till följande: mätningar och rapporter för att t.ex. räkna antalet besökare på en webbsida, ladda ned en app eller läsa ett e-postmeddelande; analys av webbplatsanvändningen och för tillhandahållandet av anpassat innehåll och annonser.

Verizon Medias rutiner gällande fyrar och SDK:er

Verizon Media samlar in information via fyrar (webb-beacon) och SDK:er både på och utanför Verizon Medias varumärken, webbplatser, appar, annonseringstjänster, produkter, tjänster eller tekniker (”Tjänsterna”) om dina aktiviteter online, t.ex. vilken Tjänst du besöker, den hänvisande sidan från en webbplats som du har besökt, vilken tidpunkt du besöker Tjänsten samt dina webbläsar- och enhetsinställningar. Vi kan använda den information som vi samlar in genom fyrar och SDK:er till följande ändamål:

  • För att få en förståelse för dina trafikmönster online samt hur du använder och interagerar med Verizon Medias produkter och tjänster.
  • För att underhålla och utveckla relevanta funktioner samt för att förbättra Verizon Medias produkter och tjänster.
  • För att optimera din upplevelse av våra tjänster.
  • Används för att tillhandahålla granskningar, forskning, modeller och rapporter åt våra annonsörer och andra partners. 
  • För att kunna tillhandahålla Verizon Media Analytics, inklusive Flurry
  • För att tillhandahålla relevanta annonser och innehåll.
  • För att uppfylla åtagandena i vår integritetspolicy.
  • Dina val

Läs mer om dina val.

Andra företags fyrar och SDK:er på Verizon Media

  • Utöver de fyrar och SDK:er som vi använder i vårt nätverk av webbplatser och appar kan vi även ge tredje part rätt att lägga till egna fyrar och SDK:er på våra webbplatser och i våra appar. Sådana företags användning av fyrar och SDK:er regleras av deras egna sekretesspolicyer, inte Verizon Medias integritetspolicy.

  • Vissa tredjeparter kan ha teknik som gör det möjligt för dem att fungera som ”behållare” för ytterligare fyrar. Dessa kallas för piggyback-fyrar. Verizon Media har inte alltid kännedom om sådana piggyback-fyrar, men du kan ta reda på vilka fyrar som finns på en viss webbsida genom att använda sekretessverktygen.