Verizon Media Topluluk Kuralları

Verizon Media, Verizon şirketler grubunun bir parçasıdır ve Yahoo ve AOL dahil küresel ölçekte çok çeşitli dijital ve mobil markalarından oluşur. Verizon Media toplulukları çok çeşitli deneyim, geçmiş ve düşünce yapısındaki kişilerden oluşur ve biz de çok geniş bir ürün, hizmet ve çevrimiçi deneyim yelpazesi sunarız. Bu kurallar Verizon Media ürün ve hizmetlerini kullanımınız için geçerlidir ve siz ve Verizon Media topluluğunun diğer üyelerinin güzel bir deneyim yaşamasına yardımcı olur. Ayrıca lütfen belirli ürün ve hizmetler için geçerli olabilecek ek kurallar olup olmadığını kontrol edin ve varsa bunlara uyun.

Verizon Media kullanıcısı olarak topluluklarımızı tüm kullanıcılarımız için çekici ve güvenli tutma konusunda önemli bir rol oynarsınız. Ürün ve hizmetlerimizin pozitif, çeşitli ve hoşgörülü topluluklar olmasını sağlamak için çok çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Kısacası

  • İyi bir topluluk üyesi olun.Diğerleriyle etkileşimleriniz, bağlantılarınız ve onlara karşı davranışlarınızda saygılı olun.
  • Konudan sapmayın.İçeriğiniz konuyla ilgili olsun ve içeriğinizi dikkatle yönetin.
  • Kuralları öğrenin.Verizon Media üzerindeki etkinliğiniz Topluluk Kuralları, Verizon Media Hizmet Koşulları ve ürünlere özel diğer kurallara tabidir.
    • Topluluk Kurallarına aykırı içerik görürseniz lütfen her ürünümüzde yer alan kötüye kullanımı bildirme aracını kullanarak bunu bize bildirin.  
    • Bu kurallara uymadığınız takdirde, hesabınızla ilgili içerik kaldırma, yorum yapma ayrıcalıklarını askıya alma, uyarı verme, askıya alma ve/veya hesabı sonlandırma gibi çeşitli işlemler yapabailiriz. Adil sonuçlar ortaya koymak için elimizde geleni yaparız, ancak her durumda özellikle hizmetlerimizi, alt yapımızı, kullanıcılarımızı ve topluluğu korumak için veya diğer herhangi bir nedenle uyarıda bulunmaksızın hesapları askıya alma veya içerik kaldırma hakkımızı saklı tutarız.  Bu kurallar belirli bir biçimde davranmamız için sözleşmeye bağlı bir zorunluluk oluşturmasa da, ilkelerimizle ve değerlerimizle tutarlı olarak bu kuralları zorunlu tutmak için elimizden geleni yaparız.
    • Bu kuralları nasıl zorunlu tuttuğumuz ve ürünlere özel olarak içeriğinizi kaldırma konusunda nasıl karar verdiğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Yardım Merkezimizi ziyaret edin.

Ürünlerimizin Güvenliğini Koruma

Şiddet Tehditleri. Kamuya mal olmuş kişiler dahil, bireylere veya gruplara yönelik şiddet tehditlerinde bulunmak yasaktır ve gerçekleştiği durumlarda emniyet birimlerine bildirilecektir. Ayrıca şiddet içerikli suç niteliğindeki eylemleri teşvik eden veya destekleyen içerikler de (örneğin, başkalarını bir birey veya gruba karşı şiddet içerikli suçlar işlemeye teşvik etmek ya da şiddet eyleminde bulunmuş bir bireyin işlediği suçu destekleyen ifadelerde bulunmak) yasaktır.

Terörizm. Uluslararası veya yurtiçi terörizmi teşvik eden, destekleyen veya kışkırtan içerikler yasaktır. Bu yasağa terörist organizasyonları, liderlerini veya bunlarla ilişkili şiddet eylemlerini destekleyen ve bireylerin terörist organizasyonlara katılması için tasarlanmış içerikler dahildir.

Çocuk İstismarı.Reşit olmayan bireyleri cinselleştiren veya çocuklara yönelik cinsel istismara neden olan veya bunu teşvik eden içerikler paylaşmayın, göndermeyin ve talep etmeyin. Buna dijital olarak değiştirilmiş veya çizgi film içerikleri dahildir. Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin bulundurulması, dağıtımı ve talep edilmesi ciddi bir suçtur ve bu konuda Kayıp ve İstismar Edilmiş Çocuklar için Ulusal Merkezi aracılığıyla dünya çapında emniyet yetkililerine bildirimde bulunuruz. 

Nefret Söylemi ve Etkinlikleri. Nefreti teşvik eden veya gerçek veya algılanan ırk, etnik köken, milliyet, din, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş, askerlik durumu, cinsel yönelim, engellilik, sağlık durumu, hastalık, politik görüşler ya da bağlantılar nedeniyle bir kişi veya gruba karşı şiddeti destekleyen her tür içerik yasaktır. Ayrıca ürünlerimizin diğerlerine karşı yukarıda açıklanan türde şiddet ve nefreti destekleyen veya bu tür eylemlerin içinde olan grup ve kuruluşlarca kullanılması da yasaktır (örneğin, nefret grupları için bir etkinlik veya toplantıyı duyurmak üzere hizmetlerimizin kullanılması). İftira ve İnkarla Mücadele Birliği’nin nefret söylemine karşı durma konusundaki ipuçlarını okuyun.

İntihar ve Kendine Zarar Verme.İntihar veya kendine zarar vermeyi teşvik eden ya da yücelten içerikler paylaşmayın. Buna diğerlerinin kendilerine zarar vermesini teşvik eden içerikler dahildir (örneğin, beslenme bozukluğunu teşvik eden içerik paylaşmak).

Kanlı ve Beden Parçalanmasına ilişkin İçerik. Ciddi beden yaralanmaları, işkence veya insan veya hayvanların parçalanmasını gösteren içerikler yasaktır.

Yetişkinlere Yönelik İçerik. Kadın ya da erkek cinsel organları veya göğüs ucu dahil olmak üzere kadın göğsünü açık bir biçimde gösteren, çıplaklık içeren içerikler paylaşmayın. Sanatsal, eğitimle ilgili, politik veya bilimsel değeri olan içeriklerde ve içeriğin cinsel hisleri uyandırmaya yönelik olmadığı durumlarda bu kural için istisnalar tanırız (örneğin, emzirme, doğum ve çıplak protestolar). Cinsel hisler uyandırmaya yönelik cinsel eylemler, vücut sıvıları ya da işlevleri gösteren içeriklere izin verilmez.

Taciz ve Zorbalık. Diğerlerine, özellikle diğer Verizon Media kullanıcılarına yönelik kişisel saldırılar tüm platformlarda yasaktır. Bu yasak göz korkutma, utandırma, aşağılama, cinsel tacizde bulunma veya diğer herhangi bir şekilde zarar vermeye ve tartışmaları bastırmaya veya kullanıcıları platformlarımızdan uzaklaştırmaya yönelik içerikleri kapsar (örneğin, tekrarlayan veya konu dışı gönderiler aracılığıyla aynı fikirde olmadığınız kişilere karşı zorbalık içeren bir dil kullanmak). Reşit olmayan kişilere yönelik zorbalığın özellikle zararlı olduğunu takdir eder ve 18 yaşındakilerin altındakilere yönelik aşağılayıcı içerikleri daha detaylı olarak inceleriz.

İnsan Kaçakçılığı ve Fuhuş.Verizon Media hizmetlerinin seks ticareti veya diğer türde insan kaçakçılığı ya da ticari cinsel etkinlikleri gerçekleştirmek için kullanımı yasaktır. Verizon Media hizmetleri üzerinde insan kaçakçılığı yapıldığını görürseniz bildirim ve mağdurları emniyet birimlerine başvurmaya teşvik edin.

Uyuşturucular.Uyuşturucu kullanımı gösteren veya uyuşturucuların nasıl üretildiğini veya tedarik edildiğini açıklamak yasaktır. Platformlarımızda her tür uyuşturucunun satın alınması ve satışı da yasaktır.

Yasadışı Faaliyetler. Yasadışı faaliyetleri teşvik eden veya bu faaliyetlere olanak tanıyan içerikler yasaktır. Buna yasadışı öğelerin satın alınması ve satışı da dahildir.

Kullanıcıların Gizliliğini Koruma

Kişiyi Tanımlayabilir Bilgiler ve Kişisel Bilgileri Bulma ve İfşa Etme. Size ya da başkalarına ait hassas kişisel bilgileri herkese açık olarak paylaşmayın. Bu yasak parolalar, kimlik numaraları, banka hesap bilgileri, doğum tarihleri, ev veya iş adresleri ve diğer kişiyi tanımlayan bilgileri kapsar. Hesabınızın güvenliğini korumakla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım sayfamızı ziyaret edin.  

Gizlilik İhlalleri. Başkalarının yasal gizlilik beklentilerini ihlal etmeye neden olan veya bunu teşvik eden ya da belgeleyen içerikler paylaşmayın. Bu yasağa voyör stilinde medya, onay alınmadan paylaşılmış özel görüntü ve videolar ve başkalarını utandırmak ve taciz etmek amacıyla herkese açık biçimde görüntüler paylaşma tehditleri dahildir.  Arama sonuçlarını kaldırmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım sayfamızı ziyaret edin.

Platformumuzun bütünlüğünü koruma

Sahte Davranışlar (Yanlış Bilgilendirme, Dezenformasyon ve Kimliğe Bürünme). Kullanıcılarımızı yanlış yönlendirmek, aldatmak veya onlara başka biçimlerde zarar vermek üzere tasarlanan ya da bunlara neden olabilecek içerikler yasaktır. Buna seçmenlerin oy kullanma haklarını ellerinden alma teşebbüsleri veya seçimlere diğer şekillerde kötü amaçlarla müdahalede bulunma dahildir. Siz ve herhangi bir diğer kişi, kurum veya şirket arasında karışıklığa neden olmaya çalışamaz veya diğer kullanıcıları paylaştığınız içeriğin kökeni ya da diğer herhangi bir kişi, kurum veya şirketle ilişkiniz konusunda yanlış bilgilendiremezsiniz. Ancak, açıkça belirtildiği takdirde parodi ve hicive izin verilebilir.

İstenmeyen Posta/Kaynak Kötüye Kullanımı/Kötü Amaçlı Yazılım. Ürünlerimizi istenmeyen toplu mesajlar göndermek veya tekrarlayan, konu dışı veya Verizon Media dışındaki bir web sitesinde ticari etkinliğe yönlendirmek üzere tasarlanan herhangi bir türde içerik paylaşmak için kullanamazsınız. Siz veya başkaları tarafından paylaşılan içerikleri tanıtmak ya da ortadan kaldırmak veya Verizon Media tarafından kullanılan yönetim araçlarının güvenliğini ve içeriğini alt etmek üzere birden çok hesap oluşturamaz ve kullanamazsınız.  Kimlik avı veya virüs, kötü amaçlı yazılım ya da diğer zararlı öğeleri iletmek için ürünlerimizi kullanamayın. Verizon Media veya diğerlerine ait ağların, sunucuların ve diğer alt yapının çalışmasına müdahale edecek eylemlerde bulunmayın.

Terk Edilen Hesaplar. Hesabınıza bir yıldan uzun bir süre .erişmediğiniz takdirde hesabınız devre dışı bırakılarak kayıtlı e-postalarınız dahil hesabınızdaki tüm içerikler silinebilir.  Hesabınızı kapatmak veya devre dışı bırakmak ve verilerinizi nasıl indirebileceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım sayfamızı ziyaret edin. 

Fikri Mülkiyet Hakkına Saygı

Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet. Başkalarının telif hakkını, ticari markasını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içerikler paylaşmayın. Farkına vardığımızda veya söz konusu hakkın sahibi tarafından talep edildiğinde, bu tür içerikleri kaldırırız. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet Hakkı ilkemize bakın.

Son güncelleme: 8 Şubat 2021