Verizon Media Analytics

Verizon Media Analytics, Advertising Insights ve Flurry, Verizon Media tarafından, Verizon Media'un ve müşterilerimizin ürünlerini ve hizmetlerini ziyaret edenler hakkında, ziyaretçilerin bu hizmetleri nasıl kullandıklarını ve sunduğumuz reklamlara nasıl yanıt verdiklerini anlamak amacıyla bilgi toplamak için kullandıkları sistemlerdir.

Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Verizon Media Analytics, Advertising Insights ve Flurry gibi analiz araçları, Verizon Media ve müşterilerimizin siteleri, uygulamaları, ürünleri, markaları ve hizmetlerini ziyaret eden kullanıcılar ile ilgili verileri tanımak, ilişkilendirmek ve toplamak için IP Adresleri, web işaretçileri, SDK’lar, tanımlama bilgileri ve benzer teknolojiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli veri noktalarını ve araçları kullanır. Bu veriler aygıtınız tarafından Verizon Media’a gönderildi. Toplanan veriler sıklıkla tanımlama bilgileri ve/veya aygıt tanımlayıcıları, IP adresi, geçirilen zaman, etkileşimleriniz, tıklanan bağlantılar, konumunuz, aygıttaki uygulamalar veya görüntülenen reklamları içerir. Bu veriler, Verizon Media'un istatistiksel bilgileri kendi içinde ve yayıncılara, uygulama geliştiricilere ve reklamverenlere rapor edebilmesi ve benzersiz kullanıcıları tanıması için Verizon Media Analytics ve diğer araçlar tarafından toplanır. 

Bu bilgileri kendi markalarımız, web sitelerimiz, uygulamalarımız, reklam hizmetlerimiz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya teknolojilerimiz (“Hizmetler”) üzerinden ve hizmetlerinin verimliliği ile ilgili değerlendirme yapabilmeleri için reklamverenlerimiz ve yayıncılarımız gibi müşterilerimiz adına toplarız. Bazı müşteriler, bize yalnızca kendileri için üretilen analiz raporlarına dahil edilecek bir e-posta adresi gibi bir müşteriyi kendi başına makul şekilde tanımlayabilecek bilgileri de sağlayabilir. 

Verizon Media, Hizmetlerimizi iyileştirmek, ürünler ve Hizmetler ile ilgili reklamlar sunmak ve kullanıcılara ilgi duydukları içerikleri sağlamak için ve Verizon Media Gizlilik İlkesi’nde açıklanan amaçlarla Verizon Media Analytics ve diğer araçlarla toplanan verileri de kullanabilir.  Verizon Media, kullanıcıları, aygıtları ve hesapları birbirleriyle veya aynı evde yaşayan kullanıcılar gibi benzer konumda bulunanlarla ilişkilendirmek için tanımlama bilgilerini ve benzer teknolojileri kullanabilir.

Seçimleriniz ve Denetimleriniz

Gizlilik Denetimlerini ziyaret ederek tercihleriniz ve bilgilerinizi nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. Verizon Media’un kişisel bilgilerinizi nasıl işlediği konusunda ek bilgi almak için lütfen Gizlilik İlkemizi ziyaret edin.