Araştırma

Verizon Media zaman zaman kullanıcıları, sitemizi daha iyi tasarlamaya, ürünlerimize ve hizmetlerimize yeni özellikler ekleme planı yapmaya ve kullanıcılarımızın gereksinimleri ile ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı sağlamaya yardımcı olacak kullanılabilirlik çalışmalarına, anketlere ve diğer türde nitel ve nicel araştırmalara davet edebilir. Verizon Media aynı zamanda iç kayıtlarımızda bulunan verileri kullanarak da araştırma yapar.

Araştırma Panelleri

  • Verizon Media, araştırmaya katılacak kişileri reklamlar, e-posta mesajları ve pazar araştırma şirketleri gibi çeşitli yollar aracılığıyla bulur.
  • Araştırmalarda yer alan katılımcıların genellikle ayrı gizlilik sözleşmeleri imzalamaları gerekir ve ayırdıkları zaman için tazmin edilebilir. 

Dahili Bilgiler

  • Verizon Media’un kendi kayıt dosyalarındaki ve kullanıcı veritabanlarındaki, sizinle, hedef kitle ile ve trafikle ilgili bilgiler de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla süregelen çalışmalarımız için yaptığımız araştırmalarda kullanılabilir.

Bilgi Paylaşım ve İfşa Uygulamaları

  • Araştırmalardan elde edilen istatistikler, bu veriler bir araya getirildiğinde, katılımcı kimlikleri gizlendiğinde veya pek çok kullanıcı için ortalamaları alındığında, ortaklarımız, gelecekteki ortaklarımız veya reklamverenlerimizle paylaşılabilir.