11.08.2019
Content Understanding

Få insikt i ögonblicket

Woman on tablet in bedroom sunlight

För att skapa meningsfulla kontakter med människor behöver marknadsförare skifta fokus från vilken typ av innehåll som konsumeras online till varför folk väljer att titta på olika typer av innehåll. Genom att kolla närmare på motivationen och känslorna som driver innehållskonsumtion blir det enklare för marknadsförare att komma närmre människors sanna intentioner istället för deras flyktiga uppmärksamhet.

2016 påbörjade vi en studie för att förstå hur och varför människor konsumerar innehåll online. Vi återupprepade nyligen den här studien och har identifierat 8 huvudtillfällen – eller intentioner – som driver innehållskonsumtion online. Inspiration och Glädje var de vanligaste innehållstillfällena, följt av Fynd, Kontakt, Observation, Underhållning, Informera, och sist men inte minst Komfort. Totalt analyserade vi 118 500 innehållstillfällen online från 60 000 konsumenter på 15 marknader över hela världen för att hjälpa marknadsförare bättre förstå vad som driver konsumenters innehållskonsumtion.

Ta en titt och få en bättre förståelse för vad som driver dina tittare.

Ladda ner ebook